Betamethasone Acetate

Betamethasone Acetate Betamethasone Acetate:

Betamethasone 21-Acetate ; 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-21-yl acetate ; CAS : 987-24-6 ;  C24H31FO6 ; MW: 434.5 ;

Betamethasone Acetate Impurity A Betamethasone Acetate  Impurity A:

Betamethasone ; 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione ; CAS : 378-44-9 ; C22H29FO5 ; MW: 392.46 ;

Betamethasone Acetate Impurity B Betamethasone Acetate  Impurity B:

Dexamethasone Acetate ; 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl acetate ; CAS : 1177-87-3 ;  C24H31FO6 ; MW: 434.5 ;

Betamethasone Acetate Impurity C Betamethasone Acetate  Impurity C :

Betamethasone 11,21-Diacetate ; 9-Fluoro-17-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11β,21-diyl diacetate ; CAS : 330157-05-6 ;  C26H33FO7 ; MW: 476.53 ;

Betamethasone Acetate Impurity D
Betamethasone Acetate  Impurity D:

9,11β-Epoxy-17-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxo-9β-pregna-1,4-diene-21-yl acetate ; CAS : 912-38-9 ; C24H30O6 ; MW: 414.49 ;