Dextromethorphan

Dextromethorphan HBr Dextromethorphan HBr:

CAS No. 125-71-3 (free base); C18H25NO. HBr M.W. 271.41 80.91;

N-Formyl Morphnan N-Formyl Morphnan:

C18H23NO2 ; M.W. 285.39;

Dextromethorphan Impurity B (Dextrorphan Dextromethorphan  Impurity B (Dextrorphan):

CAS No. 125-73-5 ; C17H23NO M.W. 257.38;

N-Formyl Octabase N-Formyl Octabase:

C18H23NO2 ; M.W. 285.39;