Diacerein

 
Diacerein EP Impurity A Diacerein Impurity A:

Emodin ; 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthraquinone; 6-Methyl-1,3,8-trihydroxyanthraquinone ; CAS : 518-82-1 ; C15H10O5 ; MW: 270.24 ;

Diacerein Diacerein :

1,8-Diacetoxy-3-carboxyanthraquinone ; CAS : 13739-02-1 ; C19H12O8 ; MW: 368.29 ;

Diacerein EP Impurity B Diacerein  Impurity B :

Aloe Emodin ; 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl) anthraquinone ; CAS : 481-72-1 ;

C15H10O5 ; MW: 270.24 ;

Diacerein EP Impurity C Diacerein Impurity C:

Rhein ; 4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid ; CAS : 478-43-3 ; C15H8O6 ; MW: 284.22 ;

Diacerein EP Impurity D Diacerein Impurity D:

5-Acetyl Rhein ; Monoacetyl Rhein Isomer A ; CAS : 875535-35-6 ; C17H10O7 ; MW: 326.26 ;

Diacerein EP Impurity E Diacerein Impurity E:

4-Acetyl Rhein ; CAS : 875535-36-7 ; C17H10O7 ; MW: 326.26 ;

Diacerein EP Impurity F Diacerein Impurity F:

Heptaacetyl Aloin ; Heptaacetyl Barbaloin ; CAS : 13928-72-8 ; C35H36O16 ; MW: 712.65 ;

Diacerein EP Impurity G Diacerein Impurity G:

Octaacetyl Aloin ; Octaacetyl Barbaloin ; CAS : 64951-96-8 ; C37H38O17 ; MW: 754.69 ;

Diacerein EP Impurity H Diacerein Impurity H:

Triacetyl Aloe Emodin ; 1,8-Diacetyloxy-3-(acetyloxymethyl)-9,10-anthracenedione ; CAS : 25395-11-3 ; C21H16O8 ;  MW: 396.35 ;