Glipizide

Glipizide Glipizide :

1-Cyclohexyl-3-[[p-[2-(5-methylpyrazinecarboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]urea ; CAS : 29094-61-9 ;  C21H27N5O4S ; MW: 445.54 ;

Glipizide Impurity A Glipizide  Impurity A :

[2-(4-Sulphamoylphenyl) ethyl] 5-methyl-pyrazine-2-carboxamide ; CAS : 33288-71-0 ;  C14H16N4O3S ; MW: 320.37 ;

Glipizide Impurity B Glipizide  Impurity B :

Cyclohexylamine HBr ; CAS : 108-91-8 (base) ; 4998-76-9 (HCl salt) ; 26227-54-3 (HBr salt) ; C6H13N (base) ; MW: 99.17 ; C6H14BrN (HBr salt) ; MW: 180.09 ;

Glipizide Impurity C Glipizide  Impurity C :

Ethyl 2-[4-[(cyclohexylcarbamoyl)sulphamoyl]phenyl]ethyl]carbamate ; CAS : 13554-93-3 ; C18H27N3O5S ; MW: 397.49 ;

Glipizide Impurity D Glipizide  Impurity D :

6-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)-ethyl]pyrazine-2-carboxamide ; CAS : 1346600-54-1 ; C14H16N4O3S ; MW: 320.37 ;

Glipizide Impurity E Glipizide  Impurity E :

5-Desmethyl-6-Methyl Glipizide ; Glipizide 6-Methyl Analog ; CAS : 66375-96-0 ; C21H27N5O4S ; MW: 445.54 ;

Glipizide Impurity F Glipizide  Impurity F  :

[2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]carbamic acid ethyl ester ; CAS : 192118-08-4 ; C11H16N2O4S ; MW: 272.32 ;

Glipizide Impurity G Glipizide Impurity G:

Methyl 4-[β-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]benzene sulfonamide carbamate ; CAS : 33288-74-3 ; C16H18N4O5S ;  MW: 378.4 ;

Glipizide Impurity H Glipizide  Impurity H :

1-Cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)urea ; CAS : 10080-05-4 ; C15H23N3O3S ; MW: 325.43 ;

Glipizide Impurity I Glipizide  Impurity I :

N1-[4-(β-Cyclohexylureidoethyl)benzensulfonyl] N3-cyclohexylurea ; CAS : 10079-35-3 ; C22H34N4O4S ; MW: 450.59 ;