Norethindrone Acetate

Norethindrone Acetate EP Impurity A Norethindrone Acetate Impurity A :

Norethindrone ; 17β-Hydroxy-17α-ethynylestr-4-en-3-one ; CAS : 68-22-4 ; C20H26O2 ; MW: 298.42 ;

Norethindrone Acetate EP Impurity B Norethindrone Acetate Impurity B:

Norethindrone Acetate 5,10-Dehydro Impurity ; Norethynodrel Acetate ; 17β-Acetyloxy-17α-ethynylestr-5(10)-en-3-one ; CAS : 19637-28-6 ; C22H28O3 ; Mol. Wt.: 340.46 ;

Norethindrone Acetate EP Impurity C Norethindrone Acetate  Impurity C:

Norethindrone Acetate 5,6-Dehydro Impurity ; 17β-Acetyloxy-17α-ethynylestr-5-en-3-one ; CAS : 1175129-26-6 ; C22H28O3 ; Mol. Wt.: 340.46 ;

Norethindrone Acetate EP Impurity D Norethindrone Acetate Impurity D:

6β-Acetyl-3-oxo-19-nor-17a-pregn-4-en-20-yn-17-yl acetate ; C24H30O4 ; MW: 382.49 ;

Norethindrone Acetate EP Impurity E Norethindrone Acetate  Impurity E:

17-Hydroxy-19-nor-17α-pregn-4-ene-3,20-dione acetate ; CAS : 66964-58-7 ;

C22H30O4 ; MW: 358.47 ;

Norethindrone Acetate EP Impurity F Norethindrone Acetate Impurity F :

Norethindrone Acetate 6-beta-Hydroxy Impurity ; 6β,17-Dihydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one 17-acetate ; CAS : 6856-27-5 ; C22H28O4 ; Mol. Wt.: 356.46 ;

Norethindrone Acetate EP Impurity G Norethindrone Acetate  Impurity G:

Norethindrone Acetate 6-Oxo Impurity ; 17-Hydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-6-oxo-20-yn-3-one 17-acetate ; CAS : 438244-27-0 ;  C22H26O4 ;Mol. Wt.: 354.44 ;