Zidovudine

Zidovudine Zidovudine :

1-(3-Azido-2,3-dideoxy-β-D-erythr o-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione ; CAS : 30516-87-1 ;C10H13N5O4 ; Mol. Wt.: 267.24 ;

Zidovudine Impurity A Zidovudine  Impurity A:

 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione ; CAS : 3056-17-5 ; C10H12N2O4 ; Mol. Wt.: 224.21 ;

Zidovudine Impurity B Zidovudine  Impurity B:

 1-(3-Chloro-2,3-dideoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione ; CAS : 25526-94-7 ; 3′-Chloro-3′-deoxythymidine ; C10H12N2O4 ; Mol. Wt.: 224.21 ;

Zidovudine Impurity C Zidovudine  Impurity C:

 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione ; CAS : 65-71-4 ;

C5H6N2O2 ; Mol. Wt.: 126.11 ;

Zidovudine EP Impurity D Zidovudine Impurity D:

Candesartan Trityl Alcohol Impurity ;

Triphenylmethanol ; CAS : 76-84-6 ; C19H16O ; Mol. Wt.: 260.33 ;